Syklist på jernbanelinja i retning Drammen sentrum

Lier – Drammen

pendling groenn

Her er tre alternativer for deg som bor i Lier kommune og arbeider i Drammen. Vi har satt startpunkter ved hhv. Gullaug, Lierkroa og Lierbyen.

Å pendle fra Lier til Drammen byr på akkurat passe lang og stort sett hyggelig sykkeltur inn til Drammen.

Fra Lierbyen

Fra Lierbyen sentrum start i retning Heggtoppen og kryss hovedveien rett ved rundkjøringen for å lokalisere den gamle jernbanelinja. Linja er asfaltert gang og sykkelvei, men det er verdt å merke seg at hester fra Drammen ridesenter frekventerer dette strekket. Hester blir veldig usikre på syklister som kommer bakfra, så vi anbefaler at et pling eller to med bjella samt passering med god avstand. Ved Brakerøya vil det sikkert være behov for et veivalg litt avhengig av hvor i byen du jobber. Vi anbefaler å snike seg under den store rundkjøringen og fortsette oppover elven på egen dedikert sykkelvei. Det er etter vår mening det hyggeligste alternativet.

Fra Lierkroa

Fra Lierkroa bærer ferden langs gang og sykkelvei over Husbysletta til et par rundkjøringen ved Hvitbank. Fortsett videre langs Lierstranda hvor trafikken er begrenset, og rett frem på Gang og sykkelvei til Brakerøya. I forbindelse med byggingen av nytt sykehus kan vi forvente stadige endringer i traseen frem til adkomsten er ferdig. Ferden videre oppover langs elva på egen sykkelvei er en fryd på to hjul, og ikke sjelden vil du oppleve å suse forbi køen, spesielt på ettermiddager.

Fra Gullaug

Fra Gullaug følger vi gang og sykkelvei under hovedveien og videre langs Linnesstranda. Vi fortsetter langs det lange rettstrekket ved godsterminalen. Her er det mye tungtrafikk, og i enden av sletta blir du tvunget ut i veibanen for å sykle over broen slik at du kan fortsette på gang og sykkelvei til Brakerøya, og videre oppover elven på godt tilrettelagt sykkelvei. I skrivende stund er det mulig å fortsette rett frem og følge Elveparken rundt byggeplassen til det nye sykehuset, men vi er usikre på om denne muligheten vil bestå gjennom byggeperioden. Det er uansett et veldig hyggelig alternativ.