Sykkelveien ved Skøyen

Drammen – Oslo

pendling gul

40 km ca 400 høydemeter.

Vi har laget to alternativ for pendling fra Drammen til Oslo. Dette er den effektive varianten, hvor raskeste vei til målet er hensikten.

Vi starter ved torget i Drammen og følger elva i retning Brakerøya, og videre Langs Lierstranda. Den lange Husebysletta benytter vi til å forberede oss mentalt for Lierbakkene som er turens klart største utfordring hvor 230 høydemeter skal forseres. Vel oppe ved Liertoppen er resten av turen betraktelig snillere i form av slak utforbakke helt til Holmen. Gjennom Asker sentrum forseres en rekke rundkjøringer før vi sniker oss over E18 og gjennom boligfeltet på Jørgensløkka, til venstre på Reistadjordet, så høyre på Reistadlia og fortsettelse videre på Gang og sykkelvei til Holmen og under trafikkmaskineriet ved kjøpesenteret. Vi følger Fekjan mot Billingstad, og Sandviksveien mot Sandvika. I Sandvika er det litt kronglete, men vi anbefaler kryssing gjennom sentrum. Ute av Sandvika krysser vi E18 nok en gang på Sandviksveien før vi atter en gang krysser tilbake ved Høvik. Nå begynner vi å nærme oss byen, og du er sannsynligvis ikke alene på sykkelveiene lengre. Ved Lysaker kommer nok en kronglete øvelse før en liten bakke ved Vækerø tar deg videre til turens kanskje mest utsatte punkt. Bakken ned ved Maxbo er skummel mht. biler som kommer ut fra forretningene, så pass på. Vi stopper ruta ved Sjølyst da veien videre vi avhenge av hvor i Oslo din arbeidsplass er.