Camilla

Camilla

I forbindelse med verdens bilfrie dag treffer vi på Camilla Sandman (40) på bybrua i Drammen, og vi slår av en prat om sykling. Det viser seg at Camilla sykler mest på våren og sommeren, men nå er det jo busstreik så da blir det naturlig å velge sykkelen på vei til jobben som lærer på en ungdomsskole. Camilla liker å sykle, og ønsker å sykle mest mulig, også fordi det er en bra ting å gjøre. Hun synes det har blitt bedre tilrettelagt for sykling i Drammen, og benytter anledningen til å oppfordre alle til å sykle når de har muligheten til det. Det er nemlig en fin måte å komme seg til og fra jobb på. Hun foreslår å begynne med et par dager i uka, og å ikke starte for hardt. Tilpass syklingen til din dagsform, er Camillas siste råd.
Vi ønsker Camilla god tur videre på sin ferd til arbeidet, hun er vår #hverdagshelt.