Image

Om oss

Syklistenes Landsforening er Norges eneste organisasjon for hverdagssykling. Foreningen ble grunnlagt i 1947 og har siden da jobbet for å bedre sykkelforholdene i Norge. I dag har vi rundt 10 000 medlemmer over hele landet samt 17 lokallag.
Syklistenes Landsforening (SLF) ønsker at flest mulig skal se på sykkelen som løsningen i hverdagen – som framkomstmiddel til jobb, i hverdagen ellers og som kilde til opplevelser og bedre helse.
Vi arbeider med politisk påvirkning overfor storting, regjering og lokalpolitikere og overfor forvaltningen. I tillegg samarbeider vi med mange andre frivillige organisasjoner.
Syklistenes Landsforening tilbyr medlemmene en rekke fordeler. Det skal lønne seg å sykle. Og det lønner seg å være medlem hos oss. Les mer og meld deg inn her.

Her er det sittende styret

Det nåværende styret ble valgt på årsmøte 22/3-2021. Årsmøtet ble i år avholdt på teams.

Rodney Harper
Rodney HarperStyremedlemharpr5@gmail.com
Tom Atle Bordevik
Tom Atle BordevikStyreledertomatle@bordevik.no
Jon Erik Ludvigsen
Jon Erik LudvigsenStyremedlemjon.erik@insolidum.as

Hva ønsker du at vi skal ha fokus på i vår region?

Vi i styret arbeider for syklistenes kår i vår region. Dette gjør vi ved å være kontaktpunkt for lokale myndigheter, høringsinstans ved reguleringsplaner samt at vi hele tiden jobber for å holde sykling som tema aktuelt i det daglige. Vi ønsker også å fremme deg som sykler, og vi ønsker å videreføre prosjektet Hverdagshelter som du kan lese mer om her.