Vedlikehold

Vi sakser fra en nyttig artikkel i Syklistforeningen:

Sett av en time, så er veldig mye gjort. Sykkelen kan bli god som ny, og du får større glede av den. Det er lite som slår følelsen av å suse av gårde på en ren og nysmurt sykkel,

sier Mats Mikael Larsen, ivrig hverdagssyklist og tidligere fagsjef i Syklistenes Landsforening. Han har også jobbet som sykkelmekaniker.

Du finner mange gode tips for sykkelvedlikehold i denne artikkelen.