Jernbanelinja i Lier

Jernbaneutflukten

grusvei groenn

22km 185 høydemeter

Med utgangspunkt fra torget i Drammen sentrum følger vi sykkelveien langs elva til Brakerøya, hvor vi dukker ned under trafikkmaskinen og kommer ut igjen på andre siden. Der lokaliserer vi gang og sykkelveien som leder i retning Lier sentrum.

Dette er den gamle jernbanelinja som gikk via Lierbyen, og deretter opp til Spikkestad. Enkelte spor er fortsatt synlige i form av gamle lyktestolper og spor etter perronger. Etter å ha passert tvers igjennom Lierbyen starter de slake bakkene mot Spikkestad. Det åpenbarer seg en ganske fin utsikt over Lierdalen og Drammensfjorden på vei oppover. Langs med linja er det satt opp krakker og bord, og om man har med seg en sekk med litt mat og drikke så er det flott å benytte seg av fasilitetene. Etter en fortjent pust i bakken passeres Gullaug stasjon samt en liten tunell. Ved p-plass etter bom bærer det bratt nedover Gullaugkleiva, og nede igjen tar vi inn ved Linnestranda. Et lite stopp ved passering Lierelva, samt en liten ekspedisjon ut til fugletårnet kan anbefales om det er tid og lyst. Hvis ikke går ferden langs Lierstranda hvor det kan være noe trailertrafikk på dagtid. Vi sniker med oss en liten tur ned til fjordkanten, og følger fjordparken inn mot byen igjen.