Syklist langs elvebredden

Tour de Åssia

grusvei groenn

19km ca 80 høydemeter

En blandeveistur for deg som likte Elvelangsrunden. Dette er en lengre variant som tar deg nye steder.

Vi tar utgangspunkt i Bragernes torg, og triller oppover elva via langs elvepromenaden, Øvre Storgate, innom Elveparken til Landfalløya. Vi fortsetter inn ved Musøya, og trekker ned til elvebredden som vi følger videre oppover. Dette er et populært tur- og rekreasjonsområde, så vis hensyn til de andre brukerne. Til slutt tvinger grusveien deg opp til Buskerudveien, men vi benytter første mulighet til å krysse tvers over ved de mange fotballbanene på Berskaug. Etter å ha krysset Rosenkrantzgata setter vi kursen mot sentrum igjen langs Betzy Kjelsbergs vei så langt denne går. Vi følger sykkelveiskilt som tar oss til Landfalløya, over Landfalløybrua og videre oppover langs elvebredden. Etter å ha krysset Øvre Eikervei navigerer vi oss via noen bakveier rundt Gulskogen senter og følger Professor Smiths allé til Konnerudgata som vi elegant sykler under. Via 1 Strøm terasse og Marienlyst på godt tilrettelagte sykkelveier ankommer vi Rundtom, og den siste store retningsendringen som tar oss tilbake til utgangspunktet via Strømsø torg. Dette er en flott tur for å bli kjent i Drammen, god tur!